Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Familieaften

14.02.2018

Indbydelse til Familieaften i Røsnæs Forsamlingshus


Velkommen til Røsnæs FDF!

Idé og rammer

FDF er idébestemt børne- og ungdomsarbejde. Vores målsætning er, at det altid skal være spændende, sjovt og anderledes at være til FDF.

FDF Røsnæs er en børne- og ungdomsforening med ca. 35 medlemmer.
Vi er en del af Landsforbundet FDF - Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund - og den lokale forening hedder en "kreds".

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover er de konkrete aktiviteter friluftsliv som udgør den røde tråd. Vi lægger stor vægt på, at være ude en del af møderne, og det er derfor vigtigt altid at huske udetøj. Det er også en god idé ikke at tage det nyeste tøj på - man kan godt gå hen og blive lidt beskidt!

Vi benytter uniform, som kan købes via foreningen og skal benyttes til alle møder og arrangementer

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet. 

 

Lederne i kredsen

Lederne i kredsen arbejder frivilligt - og får ingen løn. De påtager sig opgaverne, fordi de har lyst - og fordi de kan lide fællesskabet med hinanden - og med børnene. Der er indhentet børneattester på alle ledere.

 

Bestyrelsen

FDF ledes af en kredsbestyrelse.

En kredsbestyrelse består af minimum seks medlemmer sammensat af Kredslederen, en lederrepræsentant, en sognerepræsentant, to til fire forældrerepræsentanter og eventuelt en seniorrepræsentant.  

 

Far, mor og FDF

Alle ledere, bestyrelsesmedlemmer er frivillige og ulønnede. Der er derfor en række praktiske opgaver, som vi meget gerne vil have forældrene til at deltage i.

Der er den månedlige spild-indsamling, som foregår 1. lørdag i måned kl. 12 til ca. kl. 15.

Det er på vores årlige arbejdsdage hvor bl.a. Kredshuset får en ansigtsløftning.

Vi søger også altid specielle kompetencer blandt forældrene, både faglige kompetencer, men også hvis du har en særlig hobby eller interesse, som du mener, at vi evt. kunne gøre brug af på et møde eller i forbindelse med et arrangement.

Tøv ikke med at tage kontakt til lederne, vi har altid brug for en ekstra hånd.

 

Velmødt til Røsnæs FDF!